Wskazówki dotyczące prowadzenia konta Google Shopping oraz reklamy produktowej

Dobre praktyki reklamy produktowej

 • Optymalizacja tytułów i opisów produktów
 • Używanie wysokiej jakości zdjęć produktów
 • Regularne aktualizowanie feedu produktowego
 • Segmentacja kampanii według kategorii produktów
 • Wykorzystanie remarketingu
 • Monitorowanie i optymalizacja stawek
 • Testowanie różnych strategii bidowania

Feed produktowy powinien zawierać

 • Identyfikator produktu (ID)
 • Tytuł produktu
 • Opis produktu
 • Link do strony produktu
 • Link do obrazu produktu
 • Dostępność
 • Cena
 • Marka
 • GTIN (Global Trade Item Number)
 • MPN (Manufacturer Part Number)
 • Kategoria produktu
 • Typ produktu
 • Warunki wysyłki

Najczęstsze błędy w feedzie produktowym:

 • Nieprawidłowe lub brakujące identyfikatory produktów
 • Nieaktualne ceny lub informacje o dostępności
 • Niezgodność między danymi w feedzie a stroną docelową
 • Niepoprawne lub brakujące atrybuty produktów
 • Zbyt krótkie lub nieinformatywne opisy produktów
 • Niewystarczająca jakość zdjęć produktów
 • Błędy w formatowaniu danych
 • Duplikaty produktów
 • Brak wymaganych atrybutów dla danej kategorii

Wskazówki dotyczące prowadzenia konta Google Shopping

 • Regularne monitorowanie wydajności kampanii
 • Analiza raportów i optymalizacja na ich podstawie
 • Wykorzystanie negatywnych słów kluczowych
 • Grupowanie produktów w logiczne kampanie i grupy reklam
 • Dostosowywanie stawek do sezonowości i trendów
 • Używanie rozszerzeń reklam (np. promocje, oceny)
 • Testowanie różnych strategii targetowania
 • Optymalizacja stron docelowych pod kątem konwersji
 • Regularne sprawdzanie zgodności z polityką Google Ads

Błędy formatowania feeda produktowego

Nieprawidłowy format pliku:

 • Feed powinien być w formacie XML, CSV lub TXT.
 • Użycie niewłaściwego formatu może spowodować odrzucenie całego feeda.

Błędy w kodowaniu znaków:

 • Zalecane jest używanie kodowania UTF-8.
 • Nieprawidłowe kodowanie może prowadzić do nieczytelnych znaków.

Niepoprawna struktura XML:

 • W przypadku feedów XML, struktura musi być poprawna i zgodna ze schematem.
 • Brakujące tagi zamykające lub nieprawidłowa hierarchia mogą powodować błędy.

Błędy w nagłówkach CSV:

 • W plikach CSV, nagłówki muszą dokładnie odpowiadać wymaganym atrybutom.
 • Literówki lub brakujące nagłówki mogą spowodować, że dane nie zostaną prawidłowo zinterpretowane.

Nieprawidłowe separatory:

 • W plikach CSV, ważne jest użycie właściwego separatora (zwykle przecinek lub tabulator).
 • Mieszanie różnych separatorów może prowadzić do błędów w interpretacji danych.

Nieprawidłowe formatowanie dat:

 • Daty powinny być formatowane zgodnie z wymaganiami Google (np. YYYY-MM-DD).
 • Niewłaściwy format dat może prowadzić do odrzucenia produktów.

Błędy w formatowaniu cen:

 • Ceny powinny być podane w odpowiednim formacie, z użyciem kropki jako separatora dziesiętnego.
 • Nieprawidłowe formatowanie cen może prowadzić do błędów w wyświetlaniu produktów.

Nieprawidłowe wartości w polach wymagających specyficznego formatu:

 • Niektóre pola (np. dostępność, warunki) wymagają konkretnych wartości.
 • Użycie nieprawidłowych wartości może skutkować odrzuceniem produktów.

Przekroczenie limitu znaków:

 • Wiele pól ma ograniczenia co do liczby znaków (np. tytuł produktu).
 • Przekroczenie tych limitów może skutkować obcięciem tekstu lub odrzuceniem produktu.

Niekonwencjonalne nazewnictwo plików:

 • Nazwy plików powinny być proste i nie zawierać znaków specjalnych.
 • Skomplikowane nazwy plików mogą utrudnić przetwarzanie feeda.

Błędy w formatowaniu linków:

 • Linki do produktów i obrazów muszą być pełnymi, poprawnymi adresami URL.
 • Nieprawidłowe linki mogą prowadzić do odrzucenia produktów.

Niespójne formatowanie w obrębie feeda:

 • Wszystkie podobne dane powinny być formatowane w ten sam sposób w całym feedzie.
 • Niespójności mogą prowadzić do błędów w interpretacji danych.